Keď sa pred pár rokmi začalo hovoriť o 3D tlačiarňach, ktoré dokážu vytlačiť napríklad súčiastky do mixéra či auta, väčšina ľudí to vnímala ako sci-fi. A len málokto tušil, že onedlho sa začnú využívať aj v medicíne, dokonca aj na Slovensku. Právom im teda patrí miesto medzi TOP inováciami. Zásluhu na tom má aj MUDr. Radoslav