Liečba kmeňovými bunkami

Liečba kmeňovými bunkami

Liečba kmeňovými bunkami je forma regeneratívnej medicíny, ktorá využíva prirodzené hojivé mechanizmy tela na liečbu viacerých stavov.

Kmeňové bunky sa používajú v regeneratívnej medicíne na obnovenie a opravenie poškodených alebo poranených tkanív. Tento typ terapie ukazuje sľubné výsledky v liečbe rozličných ortopedických, srdcovocievnych, nervovo-svalových a autoimunitných ochorení.

Kmeňové bunky sú prítomné v každom z nás a pomáhajú obnovovať náš systém. Avšak so zvyšujúcim sa vekom nie je vždy v mieste poškodenia dosiahnuté potrebné množstvo týchto buniek. Cieľom tejto terapie je zvýšenie prirodzeného opravného systému tela pacienta zvýšením množstva kmeňových buniek v mieste poranenia.

Typy kmeňových buniek

Existujú dva typy kmeňových buniek:

  • Embryonálne kmeňové bunky: ako už názov napovedá, nachádzajú sa v embryu a sú tzv. pluripotentné, čo znamená, že sa z nich môže vytvoriť akákoľvek bunka tela, ako bunka kože, nervová bunka, svalová alebo kostná bunka.
  • Dospelé kmneňové bunky: taktiež nazývané somatické kmeňové bunky, nachádzajúce sa u dospelého človeka ako ostrovčeky v rozličných tkanivách, ako kostná dreň, mozog, krv, koža, svaly a pečeň. Na rozdiel od embryonálnych kmeňových buniek, tieto sú schopné sa rozdeliť len na špecifické bunky ako napríkad krvné bunky. Ich úlohou je neustále nahrádzať mŕtve bunky novými a opravovať tkanivá a orgány po poškodení.

Využitie kmeňových buniek v ortopédii

Unikátna schopnosť regenerácie a diferenciácie ebryonálnych kmeňových buniek sa využíva v regeneratívnej medicíne. Tieto bunky je možné získať z vajíčka počas procesu umelého oplodnenia. Avšak pri tejto technike vzniká veľa etických otázok.

Dospelé kmeňové bunky sa získavajú z mnohých častí ľudského tela ako tukové tkanivo, kostná dreň alebo krv. Mezenchymálne kmeňové bunky sú získavané najčastejšie. Tieto majú schopnosť sa zmeniť na bunky svalovo-kostrového systému ako šľachy, väzy a chrupavka. Na získanie týchto buniek z kostnej drene je potrebná punkcia ihlou z panvovej kosti.

V súčasnosti sa kmeňové bunky využívajú pri liečbe rozličných degeneratívnych ochorení ramena, kolena, bedrového kĺbu a chrbtice. Kmeňové bunky sa tiež dajú využiť v liečbe poranených mäkkých častí (svaly, väzy a šľachy) ako aj poranení kostí.

Kto je vhodný na túto terapiu?

Ak trpíte bolesťami kĺbov a chcete zlepšiť kvalitu svojho života a súčasne sa vyhnúť komplikáciám z invazívnych chirurgických výkonov, ste vhodný na túto terapiu.

Proces

Terapia kmeňovými bunkami zahŕňa odber buniek, ich spracovanie a ich následnú aplikáciu na miesto poranenia.

V prvom rade je nutný odber buniek (mezenchymálnych kmeňových buniek) z kostnej drene prípaden z tukového tkaniva. Miesto odberu z drene je zadná časť panvovej kosti. Odber sa vykonáva v lokálnom umrtvení. Následne sú bunky odoslané do laboratória. Bunky odobraté z tukového tkaniva (obvykle liposukcia z tukového tkaniva nad bruchom), sú rovnako kvalitným zdrojom kmeňových buniek.

Získané mezenchymálne bunky sú po spracovaní následne aplikované do poškodeného miesta. Tieto bunky majú schopnosť migrácie k miestam zápalu a poranenia, čím následne regenerujú poškodenú kosť alebo chrupavku. Taktiež produkujú rastové faktory na urýchlenie procesov hojenia. Spôsob, akým kmeňové bunky pôsobia je:

  • Ich schopnosť diferenciácie na špecifické bunky (napr. chrupavky alebo kostí)
  • Podporujú regeneráciu tkanív
  • Znižujú zápalovú odpoveď