Poranenie menisku

Zranenia kolena – Poranenie menisku

Poranenie menisku patrí medzi najčastejšie najčastejšie zranenia kolena. Športovcov, najmä tých, ktorí sa venujú kontaktným športom, ohrozuje poškodenie menisku pretrhnutím. Avšak zranenie menisku sa môže vyskytnúť u každého.

Meniskus – Anatómia

Kolenný kĺb tvoria tri kosti: stehenná kosť, holenná kosť a jabĺčko.

anatómia menisku
anatómia kolena – meniskus

Dve chrupavky klinovitého tvaru pôsobia ako „tlmiče nárazov“ medzi vašou stehennou kosťou a holennou kosťou. Nazývajú sa menisky. Sú tuhé a gumovité, a tým pomáhajú spevniť kĺb a stabilizovať ho.

Popis

Menisky sa môžu roztrhnúť rôznymi spôsobmi. Roztrhnutie sa rozdeľuje podľa toho ako vyzerá a od lokalizácie roztrhnutia menisku. Medzi bežné roztrhnutia patrí pozdĺžne rozthnutie menisku bez akejkoľvek voľnej časti, pozdĺžne pretrhnutie s uvoľnením jedného konca do kolennéj dutiny alebo priečne pretrhnutie menisku.

Poškodenia menisku vzniknuté pri športe sa často vyskytujú spolu s inými zraneniami kolena, akými sú napr. pretrhnutie predného skríženého väzu.

Príčiny poranenia menisku
poranenie menisku
poranenie menisku

Náhle pretrhnutie menisku sa môže prihodiť hlavne počas športovej aktivity. Športovci často uvádzajú, že drepovali alebo vykonávali určitý pohyb, pri ktorom sa im koleno vymklo. Niekedy môže spôsobiť poškodenie menisku aj priamy kontakt kolena s iným predmetom.

U starších ľudí je pravdepodobnejšie, že budú mať degeneratívne poškodenie meniskov. Chrupavka časom oslabuje a opotrebováva sa. Vo vyššom veku je staršie opotrebované tkanivo náchylnejšie k natrhnutiu. V tomto veku môže niekedy len obyčajné podvrtnutie kolena počas vstávania zo stoličky spôsobiť natrhnutie menisku.

Príznaky poranenia menisku

Pri pretrhnutí menisku môžete pocítiť prasknutie. Väčšina ľudí dokáže ďalej kráčať aj s poškodeným meniskom. Veľa športovcov preto pokračuje v športovaní a v priebehu dvoch až troch dní vznikne stuhnutosť a opuch kolena.

typy poranenia menisku
typy poranenia menisku

Najčastejšie príznaky roztrhnutia menisku sú:

  • Bolesť
  • Stuhnutosť a opuch kolena
  • Zasekávanie sa kolena počas pohybu
  • Pocit vykĺbenia kolena
  • Neschopnosť pohybu kolena v celom jeho rozsahu

Bez liečby sa môže kúsok menisku uvoľniť a presunúť sa do dutiny kolenného kĺbu. To môže spôsobovať preklzovanie, praskanie alebo zasekávanie kolena.

Vyšetrenie lekárom

Fyzikálne vyšetrenie a anamnéza

magnetická rezonanciou
zobrazovanie magnetickou rezonanciou

Po vyhodnotení vašich subjektívnych príznakov a lekárskych záznamov Vám doktor vyšetrí koleno. Skontroluje citlivosť v oblasti kolena a v mieste lokalizácie menisku, ktorá môže signalizovať jeho poškodenie.

Jedným z hlavných testov na zistenie poškodenia menisku je McMurrayov test. Váš lekár bude vaše koleno ohýbať, potom ho narovná a mierne otočí. Tieto pohyby spôsobia napätie v poškodenom menisku. Ak je váš meniskus pretrhnutý, tieto pohyby vyvolajú jemné praskanie v kolene.

Zobrazovacie testy

Mnohé iné poškodenia kolena majú podobné príznaky, preto Váš doktor môže odporučiť vyšetrenie zobrazovacími metódami, aby spresnili diagnózu.

Röntgen. Hoci na RTG snímke nie je vidno menisky, je možné ňou zobraziť iné poškodenia kolena spôsobujúce jeho bolesť, akým je napr. osteoartritída.

zobrazovanie magnetickou rezonanciou
zobrazovanie magnetickou rezonanciou

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI). Táto zobrazovacia modalita môže vytvoriť lepší obraz o poškodení mäkkých tkanív kolena, vrátane menisku. Nevýhodou je dostupnosť a niekedy dlhšie čakacie doby na vyšetrenie. Ohľadom termínov sa poraďte s Vašim ortopédom.

Liečba poškodeného menisku

Váš ortopéd bude liečiť poškodený meniskus v závislosti od typu roztrhnutia menisku, veľkosti roztrhnutia a lokalizácie tržného poškodenia.

Vonkajšia tretina menisku je bohato krvne zásobená. Roztrhnutie v tejto časti menisku sa môže vyliečiť samovoľne alebo pomocu chirurgického zákroku. Pozdĺžne natrhnutie menisku je príklad takého poškodenia.

Naproti tomu vnútorné dve tretiny menisku sú menej zásobované krvou. Bez krvnej výživy sa natrhnutý meniskus v tejto oblasti nedokáže zahojiť. Toto poškodenie sa často vyskytuje v oblasti tenkej a opotrebovanej chrupavky menisku. Pretože sa tieto časti menisku nedokážu opätovne zrásť, sú zvyčajne chirurgicky odstránené.

V závislosti od typu poškodenia menisku, vášho veku, množstva aktivít, ktorým sa venujete a pridružených zranení, vytvorí váš lekár liečebný plán.

Konzervatívna (neoperačná) liečba poškodeného menisku

Ak je natrhnutie menisku malé a je lokalizované na vonkajšej časti menisku, nemusí byť operačná liečba potrebná. Pokiaľ príznaky jeho poškodenia nepretrvávajú a koleno je stabilné, postačí Vám neoperačná liečba. Konzervatívna liečba je preferovaný u detí, adolescentov a vekovo mladších pacientov v prípade menej závažných poranení menisku.

Protokol RICE. Z angického – Rest (odpočinok), Ice (ľad), Compression (Kompresia) a Elevation (Vyvýšená poloha končatiny), je skratkou pre efektívny nechirurgický postup pre mnohé zranenia kolena vzniknutých počas športu.

Odpočinok. Na určité obdobie vynechajte aktivitu, ktorá vám spôsobila zranenie kolena. Doktor vám môže odporúčiť barle, aby ste koleno nezaťažovali svojou vlastnou váhou.

Ľad. Využite chladiacu schopnosť ľadu jeho prikladaním aspoň na 20 minút na koleno, niekoľkokrát denne. Neprikladajte ľad priamo na obnaženú pokožku, ale cez obväz, uterák a pod. Je najlepšou prevencipi proti bolesti, opuchu a nálni v kolene.

Kompresia. Ako prevenciu proti nadmernému opuchu kolena a straty krvi, nasaďte si na koleno kompresívny obväz.

Vyvýšená poloha. Pošas odpočinku uložte nohu do vyvýšenej polohy tak, aby bola nad úrovňou srdca. Zabránite tak nadmernému opuchu kolena.

Nesteroidné protizápalové lieky, akými sú aspirín a ibuprofen, znižujú bolestivosť a opuch kolena. Prípadne sa poraďťe s vašim lekárom.

V prípade zablokovaného kolena navštívte ambulanciu ortopéda čo najskôr.

Operačná liečba poškodeného menisku

Ak príznaky poškodenia menisku (bolesti, opuchy, blok kolena) pretrvávajú, váš doktor môže navrhnúť artroskopickú operáciu s prípadnou koreláciou s výsledkami magnetickej rezonancie.

V dnešnej dobe je preferované ošetrenie – miniinvazávne, čiže artroskopicky. Výkon je rýchly, je možné prehľadne vizualizovať meniskus, ošetriť jeho poranenie s minimálnym čaom rekonvalescencie a minimálnym rizikom komplikácií.

Artroskopia kolena je mini-invazívna operačná metóda, ktorá umožňuje vidieť kolenný kĺb bez potreby vedenia veľkého rezu kožou a inými mäkkými tkanivami. Artroskopia sa využíva ako diagnostická a teraputická metóda v širekej palete ochorení kolennného kĺbu.

Výkon sa realizuje v celkovej anestéze alebo spinálnej anestéze. Pacient počas výkonu necíti žiadnu bolesť. Počas výkonu Váš operatér vloží malú kameru (atroskop), do kolennéo kĺbu. Kamera je napojeaá na monitor, kde zobrazuje vnútorné pomery kolenného kĺbu, operatér používa tento obraz na orientáciu a pomocné dierky na zavádzanie miniatúrnych chirurgických nástrojov.

Pretože sú artroskop a chirurgické nástroje tenké, chirurgovi stačí urobiť malý kožný rez cca 0,5-1 cm namiesto veľkého rezu využívaného pri otvorených operáciách. Toto potom vedie k nižšej bolestivosti rany u pacientov, menšej stuhnutosti kolena a malý rez tiež skracuje čas potrebný k zotaveniu a návratu k obľúbeným aktivitám.

Vo všetkých vekových kategóriách je preferovaným postupom snaha o rekonštrukciu-zošitie menisku s cieľom zachovať váš pôvodný tvar a anatómiu menisku, čiže zachovanie či najviac vlastného tkaniva.

V prípade nerekonštruovateľných lézií, alebo degeneratívnom poškodení menisku, sa nepodarí Váš pôvodný meniskus zachovať, pretože pri nepriaznovom, poranení a zlom cievnom zásobení je prognóza hojenia v uršitých jeho lokalitách nepriaznivá. V takomto prípade je potrené čiastočné odstránenie menisku – tzv. parciálne menisectomia. V ojedinelých prípadoch je nutné odstrániť celý meniskus. Vzhľadom k rozvoju komplikácií pri „chýbaní“ menisku a následnému včasnejšiemu rozvoju poškodenia chrupaviek, je najmä u mladších pacientov indikovaná náhrada menisku – arteficiálnym tkanovom alebo kadaveróznym transplantátom.

Operácie meniskov sú šasto kombinované s artrokopickým ošetrením chrupaviek a väzov.

Rehabilitácia

Natrhnutie menisku je veľmi časté zranenie kolena. Pri správnej diagnóze, liečbe a rehabilitácii sa pacienti často vracajú k aktivitám, ktoré vykonávali pred zranením.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Vášho ortopéda.