Lakťový kĺb

Lakťový kĺb

Lakťový kĺb (articulatio cubiti) je zložený kĺb, pretože sa v ňom stretávajú tri kosti – ramenna kosť (humerus), lakťová kosť (ulna) a kosť vretenná (radius). Medzi jednotlivými kosťami sú spojenia, ktoré zabezpečujú plný rozsah pohybov v lakti. Ohnutie a vystretie končatiny v lakti umožňuje spojenie kosti ramennej a lakťovej a súbežne sú pohyby aj medzi ramennou a vretennou kosťou. Spojenie medzi ramennou a vretennou kosťou a spojenie medzi vretennou a lakťovou kosťou napomáha v rotácii zápästia a je základom supinácie a pronácie (t.j. umožňuje otáčanie ruky dlaňou smerom nahor a nadol).

Každý koniec kosti je pokrytý chrupkou, ktorá pomáha ľahkému pohybu spojených plôch kostí. Ako pri každom inom kĺbe, aj tu sa nachádzajú väzy a úpony svalov, ktoré spevňujú samotný kĺb a podieľajú sa na jeho hybnosti.

Diagnóza a ťažkosti

Možnosti liečby niektorých ochorení a úrazov lakťového kĺbu