Rameno

Ramenný kĺb

Ramenný kĺb je jedným z najzložitejších kĺbov v ľudskom tele a zároveň je to kĺb s najväčším rozsahom pohybu u človeka. Degeneratívne zmeny sú menej nápadné ako pri postihnutí dolných končatín, lebo na ramene nespočíva váha celého tela. Oveľa častejšie býva postihnuté úrazmi, teda fraktúry – zlomeniny jednotlivých kostí, ktoré tvoria ramenný kĺb alebo úrazmi okolitách mäkkých štruktúr (puzdrom, väzy, šľachy a svalové úpony).

Ramenný kĺb je kĺbom guľovitým, voľným, spájajúcej ramenná kosť (voľná horná končatina) s pletencom hornej končatiny (lopatka, kľúčna kosť). Kĺbová hlava je tvorená kosťou ramennej (humerus), kĺbovej jamka (fossa glenoidalis) je súčasťou lopatky. Jamka je menšia ako hlava a z toho dôvodu je po okrajoch „vystlané“ kĺbovom lemom (labrum glenoidale), ktorý kĺbové plochu zväčšuje. Kĺbový golierik (labrum) je tvorený hustým kolagénnym väzivom. Kĺbové puzdro začína na obvode kĺbovej jamky a upína sa na krčok kosti ramennej. Puzdro je zosilnené pomocou šliach (tuhý väzivový pruh, ktorým sa sval upína na kosť) a väzov (väzivový pruh). Ramenný kĺb je maximálne pohyblivý a umožňuje vykonávať tieto pohyby: predpaženie, zapaženie, pripaženie, vonkajšiu a vnútornu rotáciu.

Úrazy a bolestivé syndrómy ramena

Bolesť v ramene vzniká najčastejšie následkom poranenia, ktoré sa vyskytuje najmä pri športoch ako plávanie, tenis, posilňovanie a hádzaná. Poranenia vznikajú následkom opakovaných pohybov v ramene alebo preťaženia.
Okrem bolesti, sú poranenia ramena sprevádzané tiež stuhnutosťou, obmedzenou hybnosťou, pukaním alebo v nemožnosti vykonávať bežné aktivity.
Najčastejšie poranenia sú natiahnutia a podvrtnutia, dislokácie, zápaly šliach, burzitídy, poranenia rotátorovej manžety, zlomeniny a artritídy.

Diagnózy ramenaLiečba