O mne


MUDr. Radoslav Zamborský PhD.,MPH – ortopéd, úrazový chirurg

MUDr. Radoslav Zamborský PhD.,MPH – ortopéd

MUDr. Radoslav Zamborský PhD., MPH využíva v liečbe pohybového aparátu najaktuálnejšie chirurgické a konzervatívne techniky založené na dôkazoch, aktuálnych a najmodernejších vedeckých poznatkoch a trendoch čoho výsledkom je zostavenie komplexného individuálneho liečebného plánu pre každého pacienta. Cieľom je návrat pacienta bez obmedzenia vekovej hranice k pohybu, ku športu, k tomu čo každý z nás miluje, pretože pohyb znamená život…

Vzdelanie a práca

Dr. Zamborský vyštudoval Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a prvé roky mladého chirurga stávil na chirurgickej klinike Národného Onkologického Ústavu v Bratislave. Prvé zahraničné skúsenosti nabral v privátnych klinikách vo Veľkej Británii (Lourdes Hospital – Liverpool, Winfield Hospital – Gloucester, Rivers Capio Hospital – Peterborough, Sandringham Hospital, King’s Lynn), kde získal zároveň prvé významné zahraničné kontakty a rozhľad v problematike ortopédie, úrazovej chirurgie a športovej medicíne. Po návrate pôsobil takmer 10 rokov na Klinike Úrazovej Chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave kde sa aktívne venoval širokému spektru pacientov s úrazmi končatín a kĺbov, ako aj iných lokalít vrátane ťažkých poranení. Klinika je výučbovou základňou úrazovej chirurgie na Slovensku v rámci Lekárskej fakulty SZU. Následnejeho kroky viedli na Ortopedicko-Traumatologické oddelenie Nem.Svätého Michala ako aj na Ortopedickú Kliniku LFUK  Národného Ústavu Detských Chorób v Bratislave, kde pôsobí dodnes a poskytuje ortopedickú starostlvosť pre pediatrických pacientov z celého slovenska.

Ortopédia – Poskytované služby a špecializacia

Okrem komplexného poskytovania ortopedickej starostlivosti pre všetky vekové skupiny, je hlavným záujmom miniinvazívna-artroskopická operatíva kĺbov, riešenie športových aj iných poranení, riešenie artrotických a degeneratívnych ochorení kĺbov, korekcia deformít vrodených a poúrazových stavov a rekonštrukčné výkony na pohybovom aparáte. Podporuje koncepciu regeneratívnej medicíny – liečba kmeňovými bunkami, vstrebateľnými implantátmi, biologickou náhradou kosti a kĺbnej chrupky, čím kopíruje moderné liečebné trendy. V súčasnosti zároveň pôsobí ako tímový lekár viacerých klubov a aj profesionálnych športovcov jednotlivcov, aktívne pôsobí v edukačných aktivitách viacerých vysokých škôl, inštitúcii kde má na starosti prevenciu, diagnostiku a liečbu ako aj komplexnú zdravotnícku osvetu pre pediatrickú, dospelú aj geriatrickú komunitu pacientov.

Je odobným asistentom Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, kde sa okrem výučby budúcich lekárov venuje niekoľným projektom a grantovým úlohám, najmä v tématike regeneratívnej medicíny, použití kmeňových buniek v ortopédii, 3D tlači v medicíne, regenerácii chrupavky, ako aj spoluvývoji moderných liečiv novej generácie. Jeden z jeho projektov bol ocenený v ankete TOP inovácie v zdravotníctve na Slovensku v roku 2016. Svoje vedecké poznatky a skúsenosti prezentuje a publikuje na domácej ako aj zahraničnej úrovni.

Širokým spektrom skúseností z ortopédie, traumatológie a športovej medicíny v spojitosti s prinášaním najmodernejších trendov do pohybovej medicíny a prebiehajúceho klinického výskumu prináša MUDr. Zamborský špičkovú starostlivosť do regiónu Bratislavy.


  Odborné zameranie

 • Artroskopické operácie kolena s rekonštrukčnými výkonmi
 • Regenerácia chrupaviek najmodernejšímii metódami
 • Komplexné spektrum poranení pohybového aparátu
 • Vrodené deformity a korekcia končatín
 • Športový lekár
 • Veda a výskum v oblasti regeneratívnej medicíny pohybového aparátu
 • Člen editorského tímu a recenzent viacerých odborných časopisov

  Členstvá vo významých zahraničných a domácich inštitúciách

  Projekty s aktívnou účasťou

 • Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov (spoluriešiteľ, Grant – APVV-17-0373)
 • On-line simulátor modelových klinických situácií v odboroch ortopédie a úrazovej chirurgie (hlavný riešiteľ – Grant – KEGA 071UK-4/2016)
 • Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich využitia pri terapii vybraných degeneratívnych chorôb pohybového aparátu (APVV-14-0032 – spoluriešiteľ)
 • Zavedenie nových výučbových metód topograficko – klinickej anatómie v rámci pregraduálneho, postgraduálneho ako aj špecializačného štúdia. ( KEGA 057UK-4/2016 – spoluriešiteľ)
 • Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich potenciálneho využitia v regeneračnej medicine ( VEGA-VŠ – 1/0153/15 – spoluriešiteľ)
 • Vývoj a štúdium biosyntetických tubulárnych 3D-extracelulálnych matríc (scaffoldov) ako substituentov poškodenej ľudskej močovej rúry ( APVV-14-0113 – spoluriešiteľ)

  Zahraničné pobyty, certifikácie a kurzy

 • 2018 – Knee Artheoscopy and Ligament reconstruction anatomical instruct. Course, aktuálne trendy v artrokopii a rekonštrukcie kolena, Geneva, Švajčiarsko
 • 2018 – Kurz muskuloskeletalnej ultrasonografie, Piešťany
 • 2018 – Liečba plochej nohy implantátom HyProCure – Graham international institute, Budapešť
 • 2017 – 8th Arthroscopic Symposium – Arthroscopic Knee and Shoulder Reconstruction – current concept, České Budejovice
 • 2017 – Healthcare Business Forum – Regulation and Licensing, Dubai
 • 2017 – 4th EPOS-EFORT BAT Instructional course Trilogy Part I-III, Európsky certifikovaný kurz pediatrickej ortopédie, Viedeň
 • 2016 – Ultrazvukové vyšetrenie bedrového kĺbu u novorodencov, Bratislava
 • 2015 – AOTrauma Course Basic, lektor na certifikovanom kurze úrazovej chirurgie, Bratislava
 • 2015 – Osteosyntéza v praxi – lektor školiaceho programu ošetrenia zlomenín, Zvolen
 • 2015 – AO Trauma Faculty Educational Program, Zürrich
 • 2015 – Operačná technika náhrady ramenného kĺbu reverzným systémom SMR, Praha-Motol
 • 2014 – Osteosyntéza v praxi – kurz ošetrovania zlomenín, Praha
 • 2014 – AOTrauma Course Advanced – Principles of Fracture Management, Banská Bystrica
 • 2014 – AOTrauma Europe Masters Course – Proximal Humerus, Praha
 • 2012 – PHN/Gamma 3 – Locking nailing training, moderná liečba zlomenín horného konca stehnovej kosti, Strassbourg
 • 2011 – Contributors course – AO Trauma European Faculty Seminar, Davos
 • 2010 – certif. školenie: Novinky v traumatologii ramenního kloubu, Brno
 • 2010 – certif. školenie: Artroskopie kolenního kloubu, moderné postupy na kadaveroch, Praha
 • 2010 – AOTrauma Course Advanced – Principles of Fracture Management, Bratislava
 • 2009 – Trauma Centrum, John Radcliffe Hospital – mesačná stáž, Oxford, Veľká Británia
 • 2008 – certif. školenie: Současné možnosti ošetření poranění menisku, Brno
 • 2008 – 8th Tawam Orthopaedic – Modern Methods of Orthopaedic management, Al Ain
 • 2008 – AOTrauma Course Basic, certifikovaný kurz úrazovej chirurgie, Banská Bystrica
 • 2008 – Bone and Joint Surgery, pod záštitou Weill Cornell Medical College NewYork týždenný pobyt, Salzburg
 • 2007 – Al Rashid Trauma Center Dubai, United Arab Emirates / level I trauma center/, mesačná stáž, Dubai
 • 2006 – certifikovaný kurz ACLS Advanced Cardiac Life Support, Krakow
 • 2006 – certifikovaný kurz PALS Paediatric Advanced Life Support, Krakow
 • 2005 – Department of surgery, King´sMill Hospital, Sutton in Ashfield,Nottinghamshire – mesačná stáž, Veľká Británia