Čo si so sebou priniesť

Čo si so sebou priniesť do ambulancie

Materiály pomožu zefektívniť proces diagnostiky i liečby

  • Čo najviac výsledkov, ktoré máte k dispozícii vo vzťahu k Vášmu zdravotnému problému (lekárovi ušetria čas a pomôžu spresniť diagnózu)
  • Výsledky (popisy) RTG, CT, Magnetickej rezonancie, denzitometrii, príp. iné
  • Snímky z vyšetrení (najmä RTG, CT, MR) ak nimi disponujete
  • Zoznam liekov, prípravkov, výživových doplnkov ktoré užívate, prípadne informácie o Vašich alergiách
  • Pokiaľ máte k dispozícii, aj výmenný lístok od odosielajúceho lekára
  • Kartu poistenca a identifikačné údaje
čo si priniesť do ambulancie
Čo si priniesť do ambulancie?

Sú moje zdravotné záznamy a konzultácie súkromné ​​a dôverné?

Váš lekársky súbor záznamov a vyšetrení je spracovaný s maximálnym rešpektom k vášmu súkromiu. Naši zamestnanci sú viazaní prísnymi požiadavkami o mlčanlivosti. Žiadne zdravotné záznamy nemôžu byť zverejnené, komunikované ani interpretované bez Vášho súhlasu.Pokračujte na článok:
3. Plánovanie operácie