Ďeň operácie

Deň operácie (jednodňová chirugia)

Nevyhnutné procedúry pred, počas a po operácií

Ráno obvykle 7,00 (pokiaľ vám operatér nepovie inak) sa hláste na Ortopedickom oddelení NOVAPHARM , s.r.o. – Železničná nemocnica a poliklinika (ŽNaP), Šancová 110, 831 04 Bratislava.

Oddelenie sa nachádza sa 6. poschodí v nemocničnom trakte (v prípade nesprávnej orientácie Vám radi poradia v klientskom centre na prízemí). Ohláste sa na oddelení ako pacient ktorý prichádza na operáciu v rámci jednodňovej chirurgie.

Po prezlečení, budete vyšetrený/á lekárom, kde bude prebratá anamnéza a opakované fyzikálne vyšetrenie.

Ubezpečte sa, že máte so sebou potrebné veci:

 • Občiansky preukaz, alebo pas, identifikačné údaje
 • Interné predoperačné vyšetrenie
 • Anesteziologický predoperačný dotazník
 • Dokumentácia o Vašom zdravotnom stave, resp. nálezy z ambulancie ortopéda
 • Výsledky vyšetrení (RTG, magnetická rezonancia, prípadne iné).
 • Vaš lieky, ktoré pravidelne užívate
 • Máte zabezoečný odvoz po operácii (zväčša 2 hodiny po operácii)

Následne budete vyšetrený/á anesteziológom a v prípade, že Váš zdravotný stav dovoľuje, budete pripustený/a k operácii

Nasledujú nevyhnutné procedúry tesne pred operáciou

 • Konzultácia s lekárom, možnosť na diskusiu pred operáciou
 • Označenie správnej strany pred operáciou
 • Podpísanie informovaného súhlasu
 • Anestéza a operačný výkon

Po operačnom zákroku budete prevezený/á do miestnosti s vyškoleným personálom a monitoringom (Post-Anesthesia Recovery Unit).

 • Tento proces trvá asi 1-2 hodiny od ukončenia operačného zákroku. Ste pod dohľadom školeného personálu a anesteziológa. Dbáme o dostatočnú hydratáciu a manažment bolesti po zákroku.
 • Následne ak to Váš stav natoľko dovolí, budete po komunikácii s opertérom a celým medicínskym tímom oboznámený/á o ďalšej liečbe a pokynoch na domáce doliečenie
 • Obvykle pacient odchádza domov chodiaci, prípadne s oporou barlí, podľa dohovoru s Vašim operatérom a náročnosti zákroku
 • Budete použený/á a aplikácii podkožných injekcií (prevencia tromboembólie)
 • Budete poučený o možných komplikáciách a domácom liečebnom režime
 • Uistite sa, že máte všetky potrebné veci, ktoré budete doma potrebovať, najmä analgetiká v prípade bolesti (o možnostiach a dávkovaní sa poraďte sa Vašim operatérom).
 • Uistite sa, že viete všetky potrebné informácie o zdravotnom stave, priebehu operácie a ďalšom postupe
 • Na záver si potvrďte termín kontrolných vyšetrení v ambulancii, aby riziko komplikácií bolo čo najnižšie a Vaša rekonvalescencia prebiehala plynule a hladko.

Pokračovanie v článku:
7. Režim po operácii