Plánovanie operácie

Plánovanie vašej operácie

Pred plánovanou operáciou sa uistite, že ste s Vašim operatérom prebrali všetky detaily týkajúce sa diagnózy, postupu, detailov operácie a pooperačného režimu.

Nebojte sa diskutovať s lekárom, čo najviac sa pýtať, prípadne robiť si poznámky

Predoperačná príprava

Interné predoperačné vyšetrenie/pediatrické predoperačné vyšetrenie je všeobecné vyšetrenie zdravotného stavu pred plánovaným operačným zákrokom

Váš ortopéd vám odporučí návštevu praktického lekára na posúdenia vášho terajšieho zdravotného stavu pred plánovaným zákrokom. Praktický lekár posúdi prípadné riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh zákroku. V prípade ťažkej choroby je potrebné dôkladnejšie predoperačné vyšetrenie (všeobecný lekár/internista).

V rámci plánovania zákroku vám odporučíme preto podstúpiť vždy predoperačné testy ( napríklad odobratie krvi na krvný obraz a EKG záznam, prípadne u starších pacientov aj RTG hrudníka), pretože pri plánoivaní operačného zákroku sa vždy v prvom rade jedná o Vašu bezpečnosť počas anestézy.

Pokyny pri prijatí

Pokiaľ ste relatívne zdravý jedinec, bude vaša artroskopia vykonaná v rámci jednodňovej chirurgie, prípadne len krátkou hospitalizáciou. To znamená, že vo väčšine prípadov nebudete musieť byť hospitalizovaný v zariadení cez noc. V prípade dohody je možná hospitalizácia s prespatím, event. viacdňová hospitalizácia spojená aj s včasným pooperačným zahájením rehabilitácie pri lôžku. Informujte sa u svojho ortopéda o preferovanom postupe.

Vždy informujte vášho ortopéda o všetkých liekoch, ktoré pravidelne užívate. Niekedy je totiž potrebné vysadiť niektoré lieky pred zákrokom.

Vás operatér Vás kontaktuje dostatočný čas vopred aby vám poskytli informacie o zákroku a jeho priebehu. Uistite sa, že nasledujete pokyny poskytnuté lekárom, t.j. kedy sa váš zákrok uskutoční a kedy je potrebné prestať piť a jesť pred zákrokom.

Anestézia

Anesteziológ sa s vami porozpráva a vyšetrí vás pred zákrokom. Artroskopia kolena sa môže vykonať v lokálnej, regionálnej alebo v celkovej anestézii:

  • Lokálna anestézia znecitlivie iba oblasť vášho kolena
  • Regionálna oblasť znecitlivie oblasť od pása smerom dole, prípadne sa používa ako doplnková metóda k celkovej anestéze. Výrazne minimalizuje pooperačnú bolesť.
  • Pri celkovej anestézii (nejčastejšie) budete uspatí

Váš ortopéd a anesteziológ s vami prehodnotia výber najvhodnejšej metódy

Doplnky výživy a prípravky na redukciu váhy

Akékoľvek doplnky výživy a prípravky na redukciu váhy musia byť vysadené 7 dní pred operáciou, pretože môžu interferovať sa anestézou a ovplyvňovať hustotu krvi.

Heparíny, antikoagulanciá, inzulín

V prípade, že dlhodobo užívate lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (Anopyrin, Heparin a pod.) je nutné prestavenie vašim lekárom na injekčnú formu nízkomolekulárneho heparínu. Prekonzultujte prosím vopred s vašim obvodným lekárom, internistom alebo operatérom. V prípade že užívate inzulín, aleo v prípade závažných alergií prosím informujte dostatočne vopred Vášho operatéra.

Noc pred operáciou

Ďeň pred operáciou preferujte diétnejšie jedlo, redukujte sladkosť nápojov.
V noci pred operáciou už po polnoci nejedzte a nepite nič ! Je to nutné aby sa minimalozovali riziká počas anestézy.

V prípade že užívate lieky (napr. antidiabetiká, inzulín, lieky na tlak a pod.) obvykle sa dajú užiť ráno ale len s hltom vody. Vždy túto možnosť vopred prekonzultuje pri anesteziologickom vyšetrení.

Nefajčite 24 hodín pred operáciou !


Pokračovanie v článku:
4. Čo je artroskopia