Prvá návšteva ambulancie

Čo očakávať pred prvou návštevou v
ambulancii

Základné informácie

Návšteva ambulancie – naplánujte si vopred otázky a informácie, ktoré sa chcete dozvedieť o Vašom probléme, snažte sa koncentrovať na aktuálne ťažkosti stručne a výstižne, aby vyšetrenie, návrh diagnostiky a liečby ochorenia alebo poranenia bol čo najefektívnejší.
Pripravte si zoznam liekov, doterajších vyšetrení od lekárov (ambulantné nálezy, správy, výsledky vyšetrení, prepúšťacie správy z nemocnice a pod.)

Kedy mám prísť na vyšetrenie?

Objednáva sa na konkrétny čas, je potrebné prísť na vyšetrenie 5 minút vopred. Časy vyšetrenia sú orientačné, prosíme o strpenie aj keby sme Vás nevolali presne. Niektorí pacienti si vyžadujú dlhšiu konzultáciu ako je plánované, môže sa to stať aj vo Vašom prípade.


Môžem prísť na vyšetrenie bez odporúčania?

V MEDICARE Centre na Strečnianskej je možné navštíviť naše súkromné zariadenie aj bez odporúčania lekára. Vhodnejšie je však sa telefonicky alebo online objednať a dohodnúť na vyšetrenie na príslušnej ambulancii na presný čas. Ušetríte tým veľké množstvo času a vyhnete sa dlhému čakaniu v ambulancii. Tento spôsob objednania je v našom zariadení preferovaný.

Pokračujte na článok:
2. Čo si so sebou priniesť do ambulancie

V prípade nejasností nás
kontatujte