Ortopéd pre deti a dospievajúcich

Váš ortopéd pre deti a dospievajúcich

 Ortopedické služby pre deti a dospievajucich

  • komplexná detská ortopédia
  • vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte u detí a dospievajúcich pacientoch (0-18 rokov)
  • komplexné konzultácie pri ochorenach pohybového aparátu (kostné lézie, poúrazové stavy, zápalové ochorenia, meranie hustoty kostí a pod.)
  • doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov
  • pacienti s bolesťami bedrových kĺbov, kolien, bolesti nôh, odchylky pri chôdzi
  • návrh optimálnych ortopedických pomôcok (problémy s chôdzou, ploché nohy, neurologický deficit, pooperačné stavy a pod.)
  • dlhodobé sledovanie detí s chybným držaním tela s návrhom režimových opatrení a ďalšieho preventívneho alebo liečebného postupu,
  • diagnostika, prevencia a liečba vrodených a získaných patologických zakrivení chrbtice
  • sonografická ambulancia pre vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov
  • návrhy optimálnej životosprávy a preventívne programy pri ortopedických problémoch


Výhodou je poskytnutie komplexnej starostlivosti a dispenzár pacientov od narodenia až po seniorský vek s prihiadnutím na odlišnosť ochorení a úrazov špecifických pre daný vek.

Detská Ortopédia
Detská Ortopédia

Určeniu presnej diagnózy Vášho dieťaťa pomáha precízne vyšetrenie odborníkom za súčasného použitia doplnkových metód – röntgenologické vyšetrenie, CT, magnetická rezonancia ako ak komplexné laboratórne vyšetrenia či sonografické vyšetrenie.

Spolupracujeme interdisciplinárne so širokým spektrom odborníkov v rámci Národného Ústavu Detských Chorôb v Bratislave. V prípade potreby konzultujeme zahraničných odborníkov v danej problematike a snažíme sa komplexne vyriešiť problém Vášho dieťaťa. Pomáhame v prípade potreby zabezpečiť aj operačnú liečbu zahraničnými extertami u nás alebo priamo v zahraničí.