Ortopedická ambulancia – cenník

  ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA – CENNÍK

VÝKON / SLUŽBACENA
odborné vyšetrenie lekárom (ortopedický problém, úraz, konzultácia)45,00 €
kontrolné vyšetrenie lekárom (15 min.)20.00 €
ortopedické vyšetrenie (mimo ordinačných hodín)75.00 €
  
sonografické vyšetrenie – pohybový aparát20.00 €
sonografické (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov20.00 €
  
injekcia – subkutánna, intrakutánna, intramuskulárna (cena nezahŕňa podávané lieky)10.00 €
punkcia kĺbu alebo vnútrokĺbna injekcia (liek nie je zahrnutý v cene)15.00 €
injekčná aplikácia kys. hyalurónovej (Biolevox)75.00 €
Injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum – liek je zahrnutý v cene)35.00 €
  
Infúzna liečba – bolesti chrbtice, seknutie, iné indikácie (liečivá sú zahrnuté v cene)30.00 €
infúzne podanie – megadávka vitamínu C-Injektopas 7,5 g30.00 €
biologická liečba – vlastnou krvnou plazmou ACP – Arthrex (odber, príprava, aplikácia – 1 dávka)195.00 €
biologická liečba – vlastnou krvnou plazmou ACP – Arthrex (odber, príprava, aplikácia – komplet 5x)900.00 €
injekčná aplikácia GUNA-MD kolagén (1x2ml)15.00 €
Glukozamin S (kapsule, kĺbna výživa na mesiac)15.00 €
NoDol kapsule + kolagén (kĺbna výživa na mesiac)55.00 €
ArthroDOC complex plus liquid (kĺbna výživa na mesiac)80.00 €
  
sadrová fixácia – sadrovanie25.00 €
preväz rany, odstránenie stehov alebo svoriek, dosadrovanie15.00 €
chirurgické odstránenie kožného/podkožného útvaru (chir. výkon v lok. anestéze)55.00 €
histologické vyšetrenie20.00 €
  
odborný nález – posudok, vyjadrenie zamestnávateľa, pre pre sociálnu/komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu, iné potvrdenia pre potreby klient 45.00 €
vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport,internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom)30.00 €
  
predoperačná konzultácia (komplexné predoperačné a pooperačné poradenstvo a asistencia)250.00 €


cenník platný od 1.2.2020
Tešíme sa na vašu návštevu
EXPERT MEDICAL SERVICES s.r.o – Strečnianska 13, 851 06 Bratislava * IČO: 52 034 895 * DiČ: 2120886779 * Spol. je zapísaná v ORSR – vložka číslo: 133092/B
Kontakt: info@expertmed.sk, TEL: +421 909 122 122