Ortopedická ambulancia – cenník

  ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA – CENNÍK

VÝKON / SLUŽBACENA
odborné vyšetrenie lekárom (ortopedický problém, úraz, konzultácia)45,00 €
kontrolné vyšetrenie lekárom20,00 €
sonografické vyšetrenie – pohybový aparát 20,00 €
sonografické (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov20,00 €
RTG vyšetrenie10,00 €
vyšetrenia MRI, CT, gamagrafia, iné (rezervácia termínu + príprava žiadanky)10,00 €
injekcia – subkutánna, intrakutánna, intramuskulárna (cena nezahŕňa podávané lieky) 10,00 €
intraartikulárna injekcia (do kĺbu, liek nie je v cene), alebo punkcia kĺbu 15,00 €
injekčná aplikácia kys. hyalurónovej (1 kĺb/lokalita) 80,00 €
Infúzna liečba 30,00 €
Injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum – liek je zahrnutý v cene) 35,00 €
odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany (do 5 cm) 10,00 €
odstránenie sutúry alebo svoriek z veľkej rany (nad 5 cm) 15,00 €
biologická liečba kĺbu krvnou plazmou ACP – Arthrex (1 aplikácia) 185,00 €
biologická liečba kĺbu krvnou plazmou ACP – Arthrex (3 aplikácie) 510,00 €
biologická liečba kĺbu krvnou plazmou ACP – Arthrex (kompletná kúra – 5 aplikácií) 780,00 €
LIPOGEMS® – inovatívna patentovaná technológia liečby kĺbov kmeňovými bunkami z tuku1 900,00 €
sadrová fixácia – sadrovanie20,00 €
sádrová fixácia – úprava, dosadrovanie15,00 €
obväz, bandáž – naloženie5,00 €
naloženie, adaptácia a inštruktáž imobilizačnej ortézy na kĺb40,00 €
individuálne – jednoduché ortopedické vložky40,00 €
individuálne vyrobené vložky do topánok – špeciálne (športové vložky, vložky do lodičiek)70,00 €
odstránenie kožného útvaru do 2 cm45,00 €
odstránenie kožného útvaru nad 2 cm55,00 €
histologické vyšetrenie 20,00 €
odborný nález – posudok, vyjadrenie zamestnávateľa, pre pre sociálnu/komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu, iné potvrdenia pre potreby klienta 25,00 €
vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport,internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom) 15,00 €
predoperačná konzultácia (rozšírená) + zazmluvnenie operatéra200,00 €
nadštandardné ortopedické vyšetrenie (urgent-do 6 hodín) 100,00 €


cenník platný od 1.7.2019
Tešíme sa na vašu návštevu
MEDICARE CENTRUM s.r.o – Strečnianska 13, 851 06 Bratislava * IČO: 52 078 639 * DiČ: 2120884942 * Spol. je zapísaná v ORSR – vložka
číslo: 132916/B * Kontakt: medicarecentrum@medicarecentrum.sk, TEL: +421 910 40 40 44