Ortopedické služby

Spektrum poskytovaných ortopedických služieb pre dospelých a seniorov

Ambulantné výkony

V našej ortopedickej ambulancií poskytujeme komplexnú ortopedická starostlivosť pre dospelých od narodenia až po seniorský vek s prihliadnutím na odlišnosť ochorení a úrazov špecifických pre daný vek.
Máme priamo v budove polikliniky dostupné röntgenologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia aj sonografické vyšetrenie. Spolupracujeme s pracoviskami CT, magnetickej rezonancie, denzitometrie a pod.

 • diagnostika a liečba degeneratívnych a zápalových ochorení kĺbov
 • pomoc pri ochoreniach pohybového aparátu komplexne
 • pomoc pri dlhodobej bolesti, dispenzarizácia a liečba pacientov s bolesťami kĺbov rôznej etiológie
 • komplexné spektrum úrazov u dospelých a seniorov
 • doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov
 • punkcie, obstreky
 • aplikácia liečiv do kĺbov
 • diagnostika nádorových ochorení pohybového aparátu
 • diagnostika a liečba vertebrogénnych algických syndrómov a bolesti chrbtice
 • návrhy optimálnej životosprávy a preventívne programy
moderná ortopedická ambulancia - diagnostika
moderná diagnostika – magneticka rezonancia

Spektrum poskytovaných operačných výkonov pre dospelých pacientov

 • Artroskopické operácie kolena (poškodenie meniskov, poškodenie chrupaviek, plastika predného a zadného skríženého väzu kolena, kombinované poranenia kolena)
 • Poškodenie chrupavky, instabilita alebo impingement syndróm členkového kĺbu
 • Operačné riešenie nestabilného ramena, ruptúry manžety a operačné riešenie impingement syndrómu
 • Operačné riešenie tenisového a golfového lakťa
 • Syndróm karpálneho tunela
 • Operácia skákavého palca a prstov
 • Operácie zápalov šliach a svalov vo všetkých lokalizáciách ako aj operácie odtrhnutých svalov a šliach vo všetkých lokalizáciách
 • Roztrhnutie Achillovej šľachy
 • Operačné riešenie jednoduchých zlomenín a poranení mäkkých tkanív
 • Odstránenie osteosyntetického (kovového) materiálu
 • Korekčné operácie nohy (korekcia deformít končatín, operácia plochej nohy)
 • Operácie regenerácie chrupky – transfer kmeňových buniek do kĺbov

Operačné výkony v rámci jednodňovej chirurgie

Moderný trend v medicíne bez nutnosti hospitalizácie v nemocnici. Zákroky v lokálnej alebo celkovej krátkodobej anestézii s použitím modernej techniky šetrnej anestézie, najnovších operačných postupov a pooperačné analgézie.

 • Sú dobre tolerované pacientom
 • Významné skrátenie doby rekonvalescencie a pracovnej neschopnosti
 • Efektívnejšie doliečenie v domácom prostredí
 • Minimalizácia pooperačného stresu z hospitalizácie
 • Artroskipické operácie kolenného a členkového kĺbu aj iných kĺbov
 • Rozličné spektrum operácii pri zlomeninách a rekonštrukcie
 • Drobné zákroky v lokálnej anestézii