Regeneratívna medicína

Regeneratívna medicína pohybového aparátu

Možnosti neoperačnej liečby

Vnútrokĺbna aplikácia kys. Hyaluronová – viskosuplementácia (Monovisc, Sinovial, Biolevox)

Aplikácia kmeňových buniek z tukového tkaniva do kĺbov – LIPOGEMS®

Regeneratívna liečba vlastnou plazmou – uzavretý systém – Arthrex ACP® Double-Syringe System

Regeneratívna medicína - pohyb v každom veku
Regeneratívna medicína – pohyb v každom veku

Operačné ošetřenie lokálnych defektov hyalinnej chrupavky

Miniinvazívne artroskopické výkony alebo otvorené výkony podľa rozsahu poškodenia – poškodenie meniskov, poškodenie chrupaviek a ich náhrady vlastným alebo cudzím materiálom

  • refixácia volných fragmentov chrupavky
  • abrazívna chondroplastika , mikrofraktury, Preidiho návrty
  • mozaikoplastika
  • implantácia vlastných kultivovaných chondrcytov – ACI (autologous chondrocyte implantation)
  • scaffoldy- hyalografty a chondrografty
  • transplantácia meniskov
  • regeneratívne výkony na kostnom tkanive – liečba nehojacích s kostných defektov alebo stratové poranenia kostí – spongioplastiky, náhrady štepmi