Vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov

Preventívne vyšetrenie detských bedrových kĺbov

preventívne vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov
preventívne vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov

Každý novorodenec  podlieha povinným preventívnym vyšetreniam. Jedným zo zákona daných vyšetrení je aj preverenie (ne)správneho postavenia bedrových kĺbov, nakoľko je v stredoeurópskej oblasti je relatívne vyšší výskyt diagnózy DDH (vývojová dysplázia bedrových kĺbov).

Znamená to, že sa rodí významné percento detí s nedostatočne vyvinutými  bedrovými kĺbmi, či nesprávnym postavením kĺbovej hlavice voči kĺbovej jamke. Výsledkom sú nestabilné, alebo čiastočne či úplne vrodené vykĺbené bedrá. Výskyt dysplázie v našej populácii – 3 %, skutočné vykĺbenia 0,3 %.

Pre ďalší vývoj je potom veľmi dôležité skoré odhalenie takýchto patologických stavov a odporučenie adekvátneho riešenia. Keď sa venuje týmto problémom dostatočná pozornosť, vhodná liečba a starostlivosť môže zabrániť neskorším poškodeniam a poruchám hybnosti kĺbov, ktoré sú často nezvratné a môžu vyústiť až do artrózy v relatívne mladom veku.


Preventívne vyšetrenie detských bedrových kĺbov vykonávame v štandardne aj v našej ambulancii na základe objednania sa.

Ako a kedy sa robí vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov?

preventívne vyšetrenie detských bedrových kĺbov
preventívne vyšetrenie detských bedrových kĺbov

Vyšetrenie novorodencov a dojčiat sa robí tzv. trojitým sitom. Základnou metódou je vyšetrenie klinické – pohyblivosti a stability kĺbu. Lekár vykonáva špeciálne pohyby nožičkami dieťatka a hodnotí odpor a pružnosť kĺbu. V pôrodnici (obvykle 3-5.deň) nasleduje prvé sonografické vyšetrenie.

2. etapa (na konci šestonedelia, 6.-9. týždeň) – v ortopedickej ambulancii – klinické + sonografické vyšetrenie, najviac nestabilných a dysplastických bedier sa zistí okolo 6. týždňa veku + nutné okamžite zahájiť liečbu.

3. etapa (12.-16. týždeň) – klinické + sonografické vyšetrenie, pri nejasných nálezoch doplníme RTG vyšetrenie, prípadne konzultujeme vyššie pracovisko

Vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov je nebolestivé a pre dieťa nie je stresujúce.